Ken´s slektsforskning


Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 1 til 50 av 538

      1 2 3 4 5 ... 11» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1

Christen was Søgneprest in Brønnøy 1611-1624 Var sogneprest i Brønnøy 1611 - 1624

Kom fra Odelsgods i Vällviken, Sunne sogn, Jämtland

Kapellan 1590, senere Sogneprest i Brønnøy, 1611-32

Far Steen STYRMANN Mor: Beritte KETILSDOTTER

gift med Else OLUFSDATTER 1600, Brønnøy, 
Schanche, Christen Stensson (I195)
 
2 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Pfeiffer, Paul F. (I685)
 
3 Baron,Kongelig sysselmann Tore Audunsson Tinghatt (I918)
 
4 Dronning av Norge Queen of Norway, Åsta Gudbrandsdottir (I902)
 
5 Konge på Ringerike, Småkonge, kung av Ringarike, Konge Opplandene 1018, Konge, konge Opplandene, Småkonge. far til Harald Hardråde konge i Norge og stefar til Olav den Hellige Konge i Norge «Sow» Syr, Sigurd Halvdansson (I901)
 
6 Småkonge på Opplandene, Norge, Herse (hövding) i Oppland, Norge., Herse Kula (Olavsson), Gudbrand "Kula" (I903)
 
7 I 1970 bodde Pfeiffer på 260 West End Avenue, New York, på byens Upper West Side.og bodde senere på Pacific Palisades, Los Angeles, CA, Pfeiffer, Norman Henry (I671)
 
8 Innergård i Salangen. Andreasdatter, Rachel Elina (I10982)
 
9 Lensmann og jekteskipper på Myklebostad i Dyrøy Reinholtsen, Søren (I4470)
 
10 Ryvold, skjæret, Dyrøy Andreassen, Ragna Otelia (I51)
 
11 Sæter, Dyrøy. Peder`s 1 ekteskap
 
Andreasdatter, Jacobine (I64)
 
12 Tok en halvdel av Sjøvegan i besittelse, Bonde, Lagretsmann 1712-1722 Reinholtsen, Enoch (I6341)
 
13 "Et dokument av 29.06.1435 stadfester at Jens og brødrene har kjøpt søsterens parter i Hov for 300 gode mark unntatt hennes klær og utstyr som beløp seg til 50 mark. På den tiden kunne et stort gårdsbruk kjøpes for 30 - 50 mark. Dette bekrefter at Hov var et storgods - og at søsteren hadde mye klær og utstyr." Karlsson, Jens (I204)
 
14 "Peder Christensen Trane, sorenskriver i Hardanger og Voss, foged
over Sund-Hordaland.." 
Christensen Thrane, Peder (I5776)
 
15 12. oktober 2002

Tidligere Bremerton-bosatt Sylvia (Medby) Pfeiffer Buhr, 88, av Litchfield, Conn., Døde 1. oktober 2002 i Litchfield Parkinsons sykdom.

Hun ble født 27. januar 1914, i Oslo, til Norman og Amalie (Dahl) Medby. Hun ble uteksaminert fra Franklin High School i Seattle.

Hun giftet seg med Henry F. Pfeiffer 27. august 1939 i Seattle. Han døde i 1987.

Hun giftet seg med Ernest Buhr 4. november 1990 i Bremerton. Han døde i 2001.

Overlevende inkluderer to sønner, Norman H. Pfeiffer fra Pacific Palisades, California, og Paul F. Pfeiffer i New York City; en søster, Rae McSpadden av Malibu, Calif .; og seks barnebarn.

Hun ble ført i døden av en datter, Marylin Pfeiffer.

Begravelsestjenesten og begravelsen i Evergreen Washelli Memorial Park i Seattle vil være privat. 
Medby, Solveig (Sylvia) Pfeiffer (I632)
 
16 1218 til Stanger i Ullensaker, Akershus. Sysselmann i Hedmark 1227. Var en tid bosatt på Tomb, Råde, Østfold.

 
Stangarfylja Bolt, Harald (I243)
 
17 1666 tellingen på Vebestad, Kvæfjord Søffrenssøn Rasch, Niels (I4688)
 
18 1685 Olsdatter Bagge (Old Breivoll Farm), Maren (I12124)
 
19 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Pfeiffer, Paul F. (I685)
 
20 Advokat McSpadden, Kelley Canice (I626)
 
21 Arkitekt.Tilknyttet disse firmaene: Hardy, Holzman, Pfeiffer, Arkitekter (HHPA) ; Pfeiffer Partners, Arkitekter Pfeiffer, Norman Henry (I671)
 
22 Baker Olsen, Baker Benjamin (I3800)
 
23 Baker Nibe, Vilhelm Bertin (I4426)
 
24 Baker Olsen Lillegård, Johan Hagerup (I8412)
 
25 Bakermester Dahlberg, Baker Aksel Martin (I7323)
 
26 Baltser giftet seg med Marit som er søsteren til Anna som giftet seg med Baltzer bror Kristoffer! Martinussen, Baltser Olai (I1162)
 
27 Barna fiikk etternavnet Johansen i stedet for Jansen Samuelsen, Johan (I2947)
 
28 Barnet død. Christophersdatter, Margaretha (I1808)
 
29 Begravelse var hjemme i hagen. Nilsen, Bergljot (Berga) Marie (I5)
 
30 Beritte rømte til Hedmark under syvårskrigen Kettilsdatter, Beritte (I197)
 
31 Bestyrer for landhandelsforretning på Medby i Salangen! Olsen, Ole Anton (I4989)
 
32 Biografi - Biography
Flere islandske annaler (Isl. Ann. V jfr. VIII, IX) beretter under året 1310: «Hakon konungr hafðr leiðangr vti eptir jol ok fór i moti Eiriki hertuga Sviarikis þvi at hann brendi Vikina. I þvi striði fell Þorir Þinghottr son herra Jons rauðs Ivar sonar.» Opplysning om de nærmere omstendigheter ved denne kamp gis av Erikskrønikan som forteller at hertugene Erik og Valdemar beleiret Ragnhildarholm ved Kongehelle og at kong Håkon, som må ha ligget i nærheten med sin flåte, sendte en ikke navngitt ridder med en større styrke for å unnsette festningen, men at hertug Erik sendte en avdeling under ledelse av den norskfødte hr. Bjarne Lodinsson mot nordmennene som ble slått. «Swa at the møttos wnder en liid wiid eth bergh en morgons tiid konungsins riddare wart ther saar swa at han haffde yffrit alt thz aar». Denne ukjente norske anfører har sannsynligvis nettopp vært Tore Tinghatt, selv om det er tvilsomt om denne virkelig var ridder, og krøniken dessuten bare melder at anføreren ble hårdt såret. Trefningen må ha funnet sted i slutten av januar eller begynnelsen av februar 1310. Tore Tinghatt var gift med en Gyda som må ha overlevt ham. I 1396 eide nemlig Krossalteret ved Hallvardskirken i Oslo flere parter i gården «Stumfnustad» (senere forsvunnet) i Ullensaker, deriblandt 1 øresbol skjenket av «Gyda er Þorer Þingotte atte» (RB side 275). I et brev avfattet omkring 1270 (NGL II side 491) forekommer en eldre Tore Tinghatt som en av de 6 norske medlemmer av den norsk-svenske nevnd som foresto opptrekningen av grensen mellom Norge og Sverige. At den yngre Tore Tinghatt er oppkalt etter - og følgelig nær beslektet med - den eldre, er helt utvilsomt, og etter de foreliggende omstendigheter skulle det være grunn til å anta at han har vært en dattersønn av denne. Hr. Jon Raud må i så fall ha vært gift med en datter av Tore Tinghatt d.e. Tilnavnet Þinghottr kan muligens skrive seg fra at denne Tore har opptrådt på et ting iført en eiendommelig hatt. Hva Tore Tinghatt Jonssons eventuelle etterslekt angår har man ingen bestemte holdepunker i kildene. Arveforholdene i slekten tyder heller ikke på at han har hatt barn som nådde voksen alder, ihvertfall ikke sønner. 1 
Tinghatt, Tore (I244)
 
33 Birgitte ble sener gift med den neste presten i Brønnøy, Hans Mackeson Schanche, Birgitte Christensdatter (I191)
 
34 Bjørkebakken senere i ca. 1885 Finnlandsnes Pedersen, Hans Edeberg (I59)
 
35 Ble bare 31 år Hemmingsen, Henry Jahn (I1214)
 
36 Ble lensmann i Ibestad, jekteeier Jenssen Løgstør (Old Breivoll Farm), Nils (I18769)
 
37 Ble student i Kjøbenhavn 26. okt. 1665. Conrektor i Trondhjem 28. juni 1667. Sogneprest på Hitra efter broren Oluf.4
I Melchior Augustinisøns Annaler [trykt i PHT. 3 rk. bd. 3] finnes følgende opptegnelse for året 1670: «Dom. Lætare stod Conrectoris Rasmus Rosings Bryllup med Aane Skjelderup, han blev siden Sogneprest til Hitteren i sin Broder Hr. Olufs Sted».4
Det kan kanskje her være på sin plass å ta livet av en annen gjenganger, også forekommende i nevnte bok om Hitra, nemlig at en Niels Rosing har vært sogneprest til Hitra. Kilden her er uten tvil Erlandsens Biographiske Efterretninger og det er sannsynlig at han har trukket denne slutningen om en Niels Rosing på grunn av at det skulle ha vært to prester efter hverandre med navnet Rosing og at disses successor, Hr. Anders Bull, gift med datteren av den siste [Rasmus Clausen Rosing], kaller en av sine sønner for Niels Rosing Bull.5
Hr. Melchior Jacobsens efterfølger som sogneprest til Hitra, Hr. Hans Hansen Bernhoft har jeg siste gang funnet nevnt i lensregnskapene for året 1654. Samme året nevnes hans efterfølger «Olle Clausøn» idet han byksler ½ øre i «Monsiernenn». I de følgende år nevnes han ved sitt fulle navn «Hr. Oluf Classen Rosing», og siste gang i amtsregnskapet for 1674. Hr. Oluf Rosing døde høsten 1674, idet hans bror, Rasmus Claussen Rosing, da conrektor i Trondhjem, søker stillingen som sogneprest til Hitra efter ham (Norske Innlegg).4
Han utgav en samling religiøse sange som han tilegne kong Kristian V da han besøkte Trondheim 
Rosing, Rasmus Claussen (I190)
 
38 Blindelærer Wisth, Ole Erlingsen (I7832)
 
39 Bodde i Flåget med Lars Paulsen til han døde! Pedersdatter, Marit (I12160)
 
40 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Trekkvoll, Pål (I324)
 
41 Bonde og handelsmann Tilrum, Jacob Thordsen (I186)
 
42 Borgemester i i Trondheim 1609-1613 Jenssøn Jyde, Christen (I9569)
 
43 Borghild Olavsdatter er kjent som kong Sigurd Jorsalfares frille og kong Magnus Blindes, mor. Hun levde sannsynligvis innenfor perioden 1090 til 1150. Borghild er en av få kristne kvinner som er omtalt i Snorre Sturlasons Snorres kongesagaer. Magnussønnenes saga del 19 gir flere opplysninger om hennes familie og samtid. Hun har endatil fått en beskrivelse som: (...) ei framifrå vakker kvinne, og så var hun klok og hadde mange kunnskaper.

Borghild kom fra gården Store-Dal, som i Snorres kongesagaer blir oppgitt å ligge i Åmord, dagens Borge i Østfold. Det har blitt diskutert om dette var en korrekt geografisk plassering av gården. I dag hersker det enighet om at sagaens Store-Dal tilsvarer gården Storedal i Skjeberg, Østfold.

Kildene spriker noe i forhold til tidsangivelsen, men alle viser til at kong Øystein Magnusson oppholdt seg store deler av vinteren 1115-1116 eller 1116-1117 i Borg. Borghild og familien hennes oppholdt seg også der, og over tid utviklet hun et vennskap med kong Øystein. Den følgende sommeren dro kong Øystein nordover, mens hans halvbror og samkonge, kong Sigurd Jorsalfar, kom østpå. Selv en god stund etter at kong Øystein hadde forlatt Borgarsysle, fortsatte folkesnakket. For å stanse ondsinnede rykter dro Borghild tilbake til Borg,fastet og bar jernbyrd for å vise at vennskapet med kongen hadde vært i ordnede former. Hun besto jernbyrdsprøven og «renset seg» på denne måten for folkesnakket.

Kong Sigurd holdt på denne tiden til i Konghelle. Da han hørte om Borghilds jernbyrd, dro han i all hast nordover til Store-Dal. Det fortelles at han på én dag red så langt som to store dagsreiser ellers. Han kom til gards, ble der om natten, tok Borghild til frille og førte henne bort med seg.

Det er antatt at Borghild fulgte med kong Sigurd til Konghelle, for så å returnere til Store-Dal for å føde sin sønn, Magnus, der. Det er reist en bauta til minne om kong Magnus Blinde på gården Storedal i Skjeberg. 
Store Dah, Borghild Olavsdatter, (I876)
 
44 Borkenes, Trondheim Trekkvoll, Unn (I323)
 
45 Bosatt på en parsell av foreldrebruket. Andreassen, Bergny Sofie (I50)
 
46 Bosatt Tomasjord, Tromsø, Troms, Norge Pedersen, Hans Jakob (I18713)
 
47 Bosted: Bjørkebakken senere i ca. 1885 Finnlandsnes Andreasdatter, Jacobine (I64)
 
48 Bosted: Dyrøyklauva. Rasmussen, Christen (I12467)
 
49 Bosted: Hemmningsjord. Berte`s 2 ekt. Rasmus 2 ekt. Rasmussen Hoff, Rasmus (I86)
 
50 Brukte 1/3 av gården i tiden 1704-1719 Rasmussen, Jon (I83)
 

      1 2 3 4 5 ... 11» Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Ken Harald Andreassen.